Innowacja prawa energetycznego na rzecz MSP

Strona główna

Portal prawolokalne.pl jest efektem współpracy w zakresie innowacji prawa i szeroko pojmowanej kultury prawnej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mając wizję globalną, shop należy iść krok po kroku lokalną ścieżką. A ta jest przeznaczona, drugs przede wszystkim dla Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego. To one są odbiorcami i podstawowymi kreatorami lokalnego prawa. Im też, sickness przede wszystkim, jest dedykowany niniejszy portal.

Celem portalu jest wypełnienie luki w blogosferze, dotyczącej prawa zrównoważonego rozwoju w lokalnej perspektywie. Pierwszy obszar poświęcony jest gospodarce energią. Ukazanie litery prawa jak i ducha prawa przyświeca osobom, które starają się wypełnić i zagospodarować przestrzeń: prawa efektywności energetycznej, prawa odnawialnych źródeł energii i prawa zrównoważonego transportu. Wskazanie pewnych ścieżek postępowania może znacząco ułatwić współegzystowanie i współpracę Samorządu Terytorialnego oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców Województwa Mazowieckiego.

Wytyczną jest nie tylko uproszczenie pewnych skomplikowanych regulacji prawnych, lecz również powiązanie ich z rzeczywistością społeczną, ekonomiczną i środowiskową. Stąd następuje mocne powiązanie polityki, prawa i ekonomii na rzecz społeczeństwa.

Pierwszą innowacją jest niezwykle szerokie potraktowanie prawa energetycznego, jako zbioru norm, który reguluje gospodarkę energią: począwszy od procesu planowania, poprzez proces inwestycyjny, prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, zarządzanie potrzebami energetycznymi po stronie odbiorców.

W związku z tym, obok wąsko pojmowanego prawa energetycznego, istotne znaczenie będzie miało: prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska.

Wyzwania globalne w lokalnej perspektywie Polskiej są motorem niniejszych prac.

Licząc na to, iż każdy Przedsiębiorca Województwa Mazowieckiego zainteresowany otoczeniem prawnym EKOnomii i EKOlogii znajdzie coś dla siebie, przygotowano niniejszy blog, który powstał w ramach projektu ?Naukowcy dla gospodarki Mazowsza? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?

Liczba odwiedzin: 9665; online: 0